אימון מדמה מציאות פיגועים, כשמפגע בא לדקור, איך צריך להתנהג?

אימון מדמה מציאות פיגועים, כשמפגע בא לדקור, איך צריך להתנהג? אימון המדמה את מציאות פיגועי הדקירות ע"י מחבלים, איך אנחנו כאנשי מקצוע צריכים להתאמן ולהתנהג, כי אנחנו מתאמני קרב מגע עמי ניב לא האדם הסביר מבחינה מקצועית. איך אנחנו בעצם צריכים להגיב לסיטואציה שמפגע, רוצח, בא דוקר אותך? איך אתה צריך להתנהג? כל מתאמן בקרב… קראו עוד אימון מדמה מציאות פיגועים, כשמפגע בא לדקור, איך צריך להתנהג?

Call Now Button